OIC to druga co do wielkości organizacja na świecie zajmująca się kompleksowym szkoleniem w zakresie implantologii.
Opcje przeglądania

Kursy

czerwiec 2024
KURS GBR II STOPNIA
- 7-8.06.2024
Warszawa
Tematem kursu będzie przestawienie technik chirurgicznych dających możliwość odbudowy kości na wysokość w szczęce oraz technika poszerzenia wyrostka zębodołowego i części zębodołowej przy niedoborach na szerokość. Przedstawione zostaną procedury wykonania podbicia, liftu i graftu zatoki szczękowej. Zaprezentowane zostaną narzędzia ręczne do podbicia, kasety: Cas Kit, Las Kit oraz Esset Kit, z którymi kursanci będą mogli zapoznać się podczas ćwiczeń praktycznych na modelach.
Sprawdź szczegóły kursu
wrzesień 2024
KURS „IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA”
- 6-7.09.2024
Warszawa
Kurs jest oparty o przypadki kliniczne pokazujące łączenie różnych technik zabiegowych z zastosowaniem wielu narzędzi i materiałów. Szkolenie przedstawia podejście wielozadaniowe i koncepcję realizowania więcej niż jednego celu w trakcie zabiegu chirurgicznego oraz pokazuje jak przygotować się do zabiegów, aby unikać niespodzianek. Część praktyczna obejmuje ćwiczenia na modelach oraz na materiale zwierzęcym.
Sprawdź szczegóły kursu
październik 2024
listopad 2024
grudzień 2024