KURS Z AUGMENTACJI TKANEK MIĘKKICH - 29-30.11.2024

Kurs teoretyczno-praktyczny z augmentacji tkanek miękkich oraz praktycznych rekomendacji dla współczesnej terapii implantologicznej w oparciu o protokół cyfrowy.
Program obejmuje między innymi:
– omówienie biologii tkanek okołowszczepowych
– augmentację tkanek miękkich za pomocą przeszczepów autogennych w celu zwiększenia ich grubości (SCTG)
– zasady pozycjonowania wszczepów – subkrestalne, krestalne, suprakrestalne
– planowanie leczenia w oparciu o protokół cyfrowy i szablony chirurgiczne
– aspekty protetyczne warunkujące stabilną pozycję kości przy wszczepie
– ćwiczenia praktyczne na modelach zwierzęcych oraz z maską dziąsłową.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia uczestnikom w ramach kursu: szkolenie w godzinach wyznaczonych w programie kursu, lunch w formie kanapek i ciast, zimne napoje gazowane i niegazowane, ciepłe napoje: kawa, herbata oraz obiad w formie cateringu.

Prowadzący:
Bartłomiej Górski

Prowadzący

Dr hab. n. med. Bartłomiej Górski

Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2010 roku, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej
w Szkole Głównej Handlowej. W 2015 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, a w 2016 roku tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologia. Od 2016 roku pracuje
w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. W 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia stomatologiczna,
a w 2021 roku tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. W 2022 roku po ukończeniu Second Level University Master’s Degree in Soft Tissue Management around Teeth and Implants na Uniwersytecie w Bolonii uzyskał tytuł Master of Science (MSc). Dodatkowo podnosił swoje kwalifikacje na licznych kursach oraz szkoleniach. Kierownik kształcenia specjalizacyjnego z zakresu periodontologii, opiekun naukowy przewodów doktorskich, recenzent, wykładowca i prelegent. Współtwórca cyklu szkoleniowego „Projekt Tkanki Miękkie” oraz założyciel grupy badawczej „Warsaw Dental Research Team”. Autor i współautor ponad 90 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych (Advances in Clinical and Experimental Medicine, Biomolecules, Central European Journal of Immunology, Clinical Oral Investigations, Gels, International Journal of Environmental Research and Public, International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, Journal of Orofacial Orthopedics, Materials). Członek European Federation of Periodontology (EFP), Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP), European Association of Dental Implantology (EDI) i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS). Specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów rekonstrukcyjnych z zakresu periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii.