KURS CHIRURGICZNY II STOPNIA - 14-15.06.2024

W trakcie kursu przedstawione zostaną kasety chirurgiczne: Parallel, 485, MS, Ultra Wide. Omówione będą implanty Extra Short, MS oraz implanty szerokie i wąskie. Uczestnicy poznają zasady implantacji w odcinku przednim: natychmiastowej oraz po okresie gojenia. Kurs teoretyczno-praktyczny obejmuje ćwiczenia na modelach.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia uczestnikom w ramach kursu: szkolenie w godzinach wyznaczonych w programie kursu, lunch w formie kanapek i ciast, zimne napoje gazowane i niegazowane, ciepłe napoje: kawa, herbata oraz obiad w formie cateringu.

Prowadzący:
Michał Zmorzyński

Prowadzący

Lek. med., lek. stom. Michał Zmorzyński - specjalista chirurg szczękowo-twarzowy

2005-2014 Asystent i wykładowca w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie; W pracy klinicznej skupia się na chirurgii ortognatycznej i implantologii, a w szczególności na wykorzystaniu technik grafiki komputerowej w planowaniu zabiegów; Szególny zakres zainteresowania stanowią dla niego zabiegi odbudowy tkanek miękkich i twardych w czasie których wykorzystuje najnowsze techniki operacyjne; Krajowy konsultant systemu implantologicznego OSSTEM.