RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biker Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-137, ul. Radarowa 62A, tel. 22 823 32 69, e-mail: zamowienia@biker.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) marketingowych i promocyjnych;

b) handlowych, w tym sprzedażowych i rozliczeniowych, w zakresie w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b)

3) Podmiotami przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe będą: obsługująca Biker Sp. z o.o. firma księgowa, w celu prowadzenia rozliczeń podatkowo-księgowych, kancelaria prawnicza, w celu reprezentowania Biker Sp. z o.o. we wszelkich sprawach rozumianych jako prawny interes Administratora oraz firma kurierska, w celu realizacji transportu i dostaw.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu zakończenia współpracy handlowo – biznesowej z Biker Sp. z o. o. oraz przez czas określony w ustawach dotyczących przechowywania dokumentacji podatkowo-księgowej oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania umowy.

9) Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.