KURS GBR II STOPNIA - 6-7.12.2024

Tematem kursu będzie przestawienie technik chirurgicznych dających możliwość odbudowy kości na wysokość w szczęce
oraz technika poszerzenia wyrostka zębodołowego i części zębodołowej przy niedoborach na szerokość.
Przedstawione zostaną procedury wykonania podbicia, liftu i graftu zatoki szczękowej.
Zaprezentowane zostaną narzędzia ręczne do podbicia, kasety: Cas Kit, Las Kit oraz Esset Kit, z którymi kursanci będą mogli
zapoznać się podczas ćwiczeń praktycznych na modelach.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia uczestnikom w ramach kursu: szkolenie w godzinach wyznaczonych w programie kursu, lunch w formie kanapek i ciast, zimne napoje gazowane i niegazowane, ciepłe napoje: kawa,

Prowadzący:
Michał Zmorzyński

Prowadzący

Lek. med., lek. stom. Michał Zmorzyński - specjalista chirurg szczękowo-twarzowy

2005-2014 Asystent i wykładowca w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie; W pracy klinicznej skupia się na chirurgii ortognatycznej i implantologii, a w szczególności na wykorzystaniu technik grafiki komputerowej w planowaniu zabiegów; Szególny zakres zainteresowania stanowią dla niego zabiegi odbudowy tkanek miękkich i twardych w czasie których wykorzystuje najnowsze techniki operacyjne; Krajowy konsultant systemu implantologicznego OSSTEM.