KURS GBR II STOPNIA - 7-8.06.2024

Tematem kursu będzie przestawienie technik chirurgicznych dających możliwość odbudowy kości na wysokość w szczęce
oraz technika poszerzenia wyrostka zębodołowego i części zębodołowej przy niedoborach na szerokość.
Przedstawione zostaną procedury wykonania podbicia, liftu i graftu zatoki szczękowej.
Zaprezentowane zostaną narzędzia ręczne do podbicia, kasety: Cas Kit, Las Kit oraz Esset Kit, z którymi kursanci będą mogli
zapoznać się podczas ćwiczeń praktycznych na modelach.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia uczestnikom w ramach kursu: szkolenie w godzinach wyznaczonych w programie kursu, lunch w formie kanapek i ciast, zimne napoje gazowane i niegazowane, ciepłe napoje: kawa, herbata oraz obiad w formie cateringu.

Prowadzący:
Paweł Głębowski

Prowadzący

Dr n. med. Paweł Głębowski, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy;

– 1997-2007 starszy wykładowca i kierownik przychodni Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;

– 2007-2010 Klinika Chirurgii Plastycznej Linea Corporis gdzie wykonywał samodzielnie zabiegi z chirurgii ortognatycznej środkowego i dolnego piętra twarzy, implantologii i medycyny estetycznej;

Krajowy konsultant systemu implantologicznego OSSTEM; Posiada stopień Master z medycyny estetycznej.