KURS PODNOSZENIA DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ - 27-28.10.2023

Zaawansowany kurs implantologiczny z udziałem pacjentów. Podczas kursu przedstawimy zalety systemu CAS kit oraz LAS kit w stosunku do konwencjonalnych metod podnoszenia dna zatoki szczękowej.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia uczestnikom w ramach kursu: szkolenie w godzinach wyznaczonych w programie kursu, lunch w formie kanapek i ciast, zimne napoje gazowane i niegazowane, ciepłe napoje: kawa, herbata oraz obiad w formie cateringu

Prowadzący:
Szymon Frank

Prowadzący

Dr n. med. SZYMON FRANK

Wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracował jako wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Autor wielu publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Szczególnie zainteresowany leczeniem implantoprotetycznym oraz technikami regeneracyjnymi kości.  Swoje kwalifikacje doskonalił na licznych stażach zagranicznych. Prowadzi wykłady z zakresu implantologii, chirurgii stomatologicznej i endochirurgii.

Właściciel i założyciel Dr Frank Autorskiej Kliniki Stomatologicznej, gdzie oprócz działalności leczniczej, prowadzi kursy i staże dla lekarzy chcących poszerzyć swoje umiejętności z zakresu imlpantologii i chirurgii stomatologicznej.

Jest członkiem:
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS)
Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej (EDI)
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJUICHST)
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)