KURS „IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA” - 16-17.02.2024

Kurs jest oparty o przypadki kliniczne pokazujące łączenie różnych technik zabiegowych z zastosowaniem wielu narzędzi i materiałów.
Szkolenie przedstawia podejście wielozadaniowe i koncepcję realizowania więcej niż jednego celu w trakcie zabiegu chirurgicznego oraz pokazuje jak przygotować się do zabiegów, aby unikać niespodzianek.
Część praktyczna obejmuje ćwiczenia na modelach oraz na materiale zwierzęcym.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia uczestnikom w ramach kursu: szkolenie w godzinach wyznaczonych w programie kursu, lunch w formie kanapek i ciast, zimne napoje gazowane i niegazowane, ciepłe napoje: kawa, herbata oraz obiad w formie cateringu

Prowadzący:
Łukasz Zadrożny

Prowadzący

ŁUKASZ ZADROŻNY

Wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – aktualnie adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej. W 2022 roku w ramach stypendium NAWA PROM uczestniczył w miesięcznym wyjeździe badawczym do Melbourne Dental School. W trakcie wyjazdu prowadził badania naukowe, zajęcia i warsztaty dla rezydentów periodontologii oraz uzyskał status honorowego pracownika The University of Melbourne, Australia.

Jako Guest Faculty of Oral Implants związany jest też z Australasian College of Dental Practitioners w Sydney w Australii.

Uczestnik staży zagranicznych na uniwersytetach: University Santiago de Compostela w Hiszpanii i Semmelweis w Budapeszcie na Węgrzech. Aktywnie współpracuje naukowo z ośrodkami z Australii, Włoch, Izraela, Korei Południowej i USA. Członek Rady Naukowej Sekcji Cyfrowej Journal of Dentistry oraz polskiej edycji magazynu Implants, International Magazine of Oral Implantology. Recenzent w czasopismach takich jak Journal of Dentistry, Journal of Oral Implantology, International Journal of Computerized Dentistry, Journal of Clinical Medicine. Jest aktywnym członkiem Digital Dentistry Society (DDS) oraz European Association for Osseointegration (EAO) i AIC Europe.

​W 2018 roku z wyróżnieniem obronił tytuł doktora nauk medycznych. Kierownik dwóch grantów naukowych WUM oraz stypendium Marszałka województwa Mazowieckiego dla doktorantów. Autor ponad 40 publikacji naukowych. Key Opinion Leader AIC Europe oraz 3DII. Międzynarodowy wykładowca firm takich jak Osstem Implants i Ultradent.

​Klinicznie zajmuje się minimalnie inwazyjną implantologią i chirurgią jamy ustnej współpracując
z wieloma klinikami stomatologicznymi.