KURS „IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA” - 16-17.02.2024

Kurs jest oparty o przypadki kliniczne pokazujące łączenie różnych technik zabiegowych z zastosowaniem wielu narzędzi i materiałów.
Szkolenie przedstawia podejście wielozadaniowe i koncepcję realizowania więcej niż jednego celu w trakcie zabiegu chirurgicznego oraz pokazuje jak przygotować się do zabiegów, aby unikać niespodzianek.
Część praktyczna obejmuje ćwiczenia na modelach oraz na materiale zwierzęcym.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia uczestnikom w ramach kursu: szkolenie w godzinach wyznaczonych w programie kursu, lunch w formie kanapek i ciast, zimne napoje gazowane i niegazowane, ciepłe napoje: kawa, herbata oraz obiad w formie cateringu

Prowadzący:
Łukasz Zadrożny

Prowadzący

ŁUKASZ ZADROŻNY

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2009 roku nauczyciel akademicki w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM. W 2014 roku ukończył studia doktoranckie. W 2013 otworzył przewód doktorski oraz specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Klinicznie zajmuje się minimalnie inwazyjną implantologią, chirurgią stomatologiczną, endodontyczną i endodoncją. W pracy wykorzystuje nowoczesne technologie. Autor 18 publikacji i licznych prac przedstawianych na wielu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Laureat rocznego stypendium naukowego Marszałka Województwa Mazowieckiego. Prowadzi badania naukowe dotyczące zalet zabiegów implantologicznych wykonywanych z wykorzystaniem szablonów drukowanych 3D.