Implanty TS

asz najpopularniejszy system implantologiczny oparty o najnowsze rozwiązania protetyczne i chirurgiczne  ukierunkowany na funkcjonalność i uwzględniający najwyższe wymagania estetyczne i możliwości wczesnego obciążenia dzięki powierzchni aktywnie wspierającej osteointegracje.

Podstawą długofalowego sukcesu implantacyjnego jest absolutna szczelność połączenia pomiędzy implantem a łącznikiem protetycznym. System TS gwarantuje szczelność połączenia dzięki stożkowi Morse’a. Specjalne przygotowanie powierzchni łączników do integracji ze śluzówka daje pewność szczelności biologicznej także powyżej tego połączenia.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym implanty TS można instalować z małą siłą co jest jednym z podstawowych czynników sprzyjających długofalowemu zachowaniu kości brzeżnej. Implanty TS zaopatrzone są w system platform switching a także posiadają samonacinający i samogwintujący kształt co upraszcza procedurę chirurgiczną.

System TS oferuje wszelkie najnowsze rozwiązania protetyczne, łącznie z indywidualnymi łącznikami i systemem komputerowo wspieranej implantacji.

Zestawy narzędzi chirurgicznych i protetycznych systemu TS są przystosowane do instalacji także starszych systemów GS a połączenia protetyczne są z nimi w pełni kompatybilne.