Maciej Jagielak

Maciej Jagielak

Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne i doktoranckie na Wydziale Lekarskim oraz Oddziale Stomatologicznym Akademii
Medycznej w Warszawie. W latach 2010 - 2015 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej. Odbywał staże m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu publikacji naukowych
i międzynarodowym wykładowcą. W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują chirurgia szczękowa
i stomatologiczna, onkologia oraz implantologia. Prywatnie jest pasjonatem jeździectwa oraz dalekich podróży.