Łukasz Zadrożny

Łukasz Zadrożny

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2009 roku nauczyciel akademicki w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM. W 2014 roku ukończył studia doktoranckie. W 2013 otworzył przewód doktorski oraz specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Klinicznie zajmuje się minimalnie inwazyjną implantologią, chirurgią stomatologiczną, endodontyczną i endodoncją. W pracy wykorzystuje nowoczesne technologie.

Autor 18 publikacji i licznych prac przedstawianych na wielu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Laureat rocznego stypendium naukowego Marszałka Województwa Mazowieckiego. Prowadzi badania naukowe dotyczące zalet zabiegów implantologicznych wykonywanych z wykorzystaniem szablonów drukowanych 3D.