Szymon Frank

Szymon Frank

Asystent i wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor wielu publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chrirugii stoamtologicznej i implantologii. Szczególnie zainteresowany leczeniem implanto – protetycznym oraz technikami regeneracyjnymi kości.  Swoje kwalifikacje doskonalił na licznych stażach zagranicznych.