Dobór łącznika

Dodano 23 lipca 2014
Dobór łącznika

Łącznik implantologiczny to komponent przezśluzówkowy łączący implant z jamą ustną. Jest promotorem gojenia miękkiej i twardej tkanki oraz stanowi filar podpierający odbudowę protetyczną. Śruba gojąca jest pierwszym łącznikiem, który przykręcany jest do implantu. Jest używana po wszczepieniu implantu w procedurze jednofazowej oraz - tymczasowo - w drugiej fazie procedury dwufazowej. W drugiej fazie procedury chirurgicznej, czyli podczas odsłonięcia implantu,...